;

Mua hàng trực tuyến

Mua hàng trực tuyến

Bạn cần đăng ký tài khoản trước khi đặt hàng nhé!

I. Tìm sản phẩm
Sau khi Đăng nhập, bạn có thể tìm sản phẩm bằng cách:
Cách 1: Nhập từ kháo sản phẩm vào Thanh tìm kiếm
Cách 2: Nhấn vào Danh mục sản phẩm

II. Chọn sản phẩm
Sau khi tìm được sản phẩm, bạn có thể nhấn:
1. Chat: hỏi thêm về sản phẩm
2. Giỏ hàng: Để đưa sản phẩm vào giỏ & tiếp tục mua sắm
3. Đặt hàng ngay: để đặt hàng nhanh
Lưu ý: Bạn nhớ chọn số lượng trước khi đặt hàng

III. Đặt hàng
Tại trang Giỏ hàng, bạn có thể nhấn
1. X - Xóa sản phẩm
2. Tăng\giảm số lượng sản phẩm

IV. Điền thông tin
Điền đủ thông tin nhu yêu cầu > Tiếp tục đến phương thức thanh toán > Hoàn tất đơn hàng