;

Những mẫu lá bồ đề may mắn cho ngày Vía Thần Tài

Những mẫu lá bồ đề may mắn cho ngày Vía Thần Tài
Lá Bồ đề treo xe chữ 3D - chữ Phúc
 

Lá Bồ đề treo xe chữ 3D - chữ Lộc

 

Lá bồ đề để bàn chữ Phúc:

 

BÌNH LUẬN